Webmail icon

Delen via LinkedIn
<< Terug
 

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Een digitaal exemplaar kunt u hier downloaden.

 Adobe Reader nu downloaden

 
Trefwoorden: algemene voorwaarden